مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

اسلایدر

افلاطون

ما به راحتي مي توانيم ترس يك كودك از تاريكي را ناديده بگيريم، اما تراژدي واقعي زندگي زماني است كه مردم از روشنايي مي ترسند.

اینانلو

غيرطبيعي است كه يك شكارچي براي شكارش گريه كند و انگشتش به روي ماشه بخشكد. اما همين تحول غيرطبيعي بود كه او را به يكي از طبيعي ترين آدمهاي روزگار ما بدل كرد! زيرا آدم طبيعي، طبيعت گراست.