مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

دانلود

ایزو ۱۰۰۰۲ – رضایت مشتری

ایزو 10002 - رضایت مشتری اين استاندارد بين المللی خطوط راهنما برای طراحی و اجرای يک فرايند اثر بخش و کارا برای بررسی و حل و فصل شکايات مشتری را تشريح می کند. اين راهنما به منظور تأمين منافع مشتريان ، سازمان و طرف های…