مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

کتاب خوانه

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی؛ چالش پیچیدگی

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی؛ چالش پیچیدگی رالف استیسی، حسین رحمان سرشت (مترجم) - فصل سوم مقدمه بخش عمده اکثر کتاب­های مدیریت استراتژیک به نسخه­ ها و فنون تحلیلی مورد نیاز برای تدوین و اجرای…

و ساعت یکشنبه بود

و ساعت یکشنبه بود می خواستم برای تو از باغ هایی بگویم که در عمر ما رخ نداد. وهم و فال قهوه و شادی زودهنگام ما که به سرعت مبدل به خاکستر شد، ما مانده بودیم و سفره ای بی نان، قلبی که با احتیاط می تپید. برای ما کسی صبحانه ای را آماده نکرد.…

اختراع انزوا

اختراع انزوا هر کتاب تصویری ست از انزوا. شیئی ملموس است که آدم می‌تواند بلندش کند، پایین بگذاردش بازش کند، و ببنددش، و کلماتش اگر نه حاکی از سال‌های بسیار، نشانگر سال‌های بسیار از انزوای یک انسانند، طوری که با هر کلمه‌ای که آدم در کتابی…

ارغوان؛ نام دیگر من است

زن : وقتی بچه بودی چه حیوونی را از همه بیشتر دوست داشتی؟ مرد :خرس‌های پاندا. زن : اسم شهری را که دلت می‌خواست توش زندگی کنی بگو. مرد : فرانکفورت. اون جا یه باغ وحش خیلی قشنگ هست. زن : خب پس تو توی زندگی بعدیت می‌شوی یک خرس پاندا. مرد :…

تسلی ناپذیر

تسلی ناپذیر می دانستم حق با اوست . مثل همیشه . اما گوش ندادم . طبق معمول .... شاید ساختمان روانی من نیاز داشت که اول بیفتم توی چاه و بعد از آن بیرون بیایم . با درد و تقلا . کسی هلم نمی داد . برادران یوسف در درونم بودند .. فرصت دوباره…