مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

آموزش

دوره سرممیزی ایزو ۵۰۰۰۱ ISO (مدیریت انرژی)  تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 50001 ISO (مدیریت انرژی) تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین…

دوره سرممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ ISO (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 17025 ISO (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید…

دوره سرممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ ISO (سیستم امنیت اطلاعات)  تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 27001 ISO (سیستم امنیت اطلاعات) تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک…