مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

آموزش های IRCA

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 9001:2015 ISO تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV…