مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

خطاهای ادراکی

0

خطاهای ادراکی

تصویر مقابل عکسی است که توسط جورج استینمتز عکاس نشنال جئوگرافیک گرفته شده است. در واقع حرکت گروهی از شترها را در یک بیابان نشان می دهد اما نه از آن زاویه ای که ما در نگاه اول فکر می کنیم!

دوباره با دقت به تصویر نگاه کنید. این عکس به طور عمود از ارتفاع گرفته شده است و در واقع آنچه ما می بینیم سایه شترهاست و خود شترها خطوط کمرنگی هستند که به زحمت دیده می شوند.

ادراک و برداشت ما از پدیده ها نیز عمدتا به همین ترتیب است و دارای خطاست و برداشت از واقعیت لزوما برابر با خود واقعیت نیست و خطاهای ادراکی بر زندگی و تمام تصمیمات ما سایه افکنده است درست مانند همین سایه شترها.

چند نکته در مورد ادراک:

* یک فرآیند شناختی پیچیده و بیانگر تصویر منحصر به فرد (الزاماً منطبق با واقعیت نیست) هر کس از جهان پیرامونی است.

* ادراک ، ماحصل پردازش اطلاعات است. در واقع زاویه نگاه و نحوه درک و تحلیل ما از یک پدیده ادراک ما را شکل می دهد.

* ادراک اکتسابی است و افراد با تجربیات متفاوت ، جهان پیرامونی را متفاوت ادراک می کنند. تجربه های زندگی به ما کمک می کند تا یاد بگیریم ولی همزمان برای ما چارچوب ها و پارادایم هایی را ایجاد می کند که تفسیر هر یک از ما را به پدیده های یکسان، متفاوت می سازد.

* ادراک وسیع تر و پیچیده تر از حس است. افراد با احساس مشترک می توانند ادراک متفاوت داشته باشند. یک صدای واحد در یک محیط واحد می تواند برای یک نفر لذت بخش و برای فرد کنار دستش عذاب آور باشد.

 

این خطاها بخش جدایی ناپذیر زندگی ما هستند و نمی توان آنها را نفی کرد اما با شناخت این خطاها می توانیم زندگی بهتری را برای خود و اطرافیانمان فراهم آوریم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

پنج + 1 =