مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

لیست و ثبت نام کارگاه های روانشناسی مرداد ماه

0

لیست و ثبت نام کارگاه های روانشناسی مرداد ماه

کاهش وزن به کمک هیپنوتیزم آقای دکتر شهیدی ۱۳-۱۰ ۲۸  مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام
هیپنوتیزم در کودکان و نوجوانان آقای دکتر شهیدی ۱۳-۱۰ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام
هیپنوتیزم در کودکان و نوجوانان آقای دکتر شهیدی ۱۸-۱۵ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام
تقویم رابطه (چگونگی انتخاب، بودن در رابطه،خروج از رابطه) خانم عزیز محمدی ۱۳-۱۰ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام
رهایی از افسردگی آقای دکتر فتوحی ۱۳-۱۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام
رهایی از اضطراب آقای دکتر فتوحی ۱۸-۱۵ ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ ثبت نام

با ارسال عدد ۹ به سامانه ۱۰۰۰۳۵۴۰ جهت ارائه توضیحات با شما تماس گرفته خواهد شد

لیست و ثبت نام کارگاه های روانشناسی شهریور ماه

Leave A Reply

Your email address will not be published.

شانزده + 12 =