مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

ارغوان؛ نام دیگر من است

0

زن : وقتی بچه بودی چه حیوونی را از همه بیشتر دوست داشتی؟
مرد :خرس‌های پاندا.
زن : اسم شهری را که دلت می‌خواست توش زندگی کنی بگو.
مرد : فرانکفورت. اون جا یه باغ وحش خیلی قشنگ هست.
زن : خب پس تو توی زندگی بعدیت می‌شوی یک خرس پاندا.
مرد : تو چی؟
زن : من هم می‌آم فرانکفرت دیدنت.

داستان خرس‌های پاندا  / ماتئی ویسنی‌یک 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 − 1 =