مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی؛ چالش پیچیدگی

3

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی؛ چالش پیچیدگی

رالف استیسی، حسین رحمان سرشت (مترجم) – فصل سوم
مقدمه
بخش عمده اکثر کتاب­های مدیریت استراتژیک به نسخه­ ها و فنون تحلیلی مورد نیاز برای تدوین و اجرای استراتژی اختصاص دارد. به بیان دیگر، آن­ها بیانگر تئوری انتخاب استراتژیک هستند. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است تفکر مبنایی بحث انتخاب استراتژیک است. مفروض­های پایه­ ای این تئوری بدیهی پنداشته شده­ اند و مورد بررسی قرار نمی ­گیرند. با وجود اینکه فصل پیش رو خلاصه­ ای از نکات کلیدی تئوری فوق را بیان می­کند اما هدف اصلی کشف نحوه تفکر آن است. این تئوری مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است و در دو دهه گذشته مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی جایگزین آن شده ­اند. اما هنوز هم تئوری انتخاب استراتژیک تئوری غالب در حوزه های تغییر و استراتژی در سازمان است. شما می ­توانید تئوری مزبور را در سخنان دست اندر کاران و نوشته های صاحب نظران کاملا حس کنید.
برمبنای تئوری انتخاب استراتژیک، استراتژی سازمان عبارت از جهت گیری کلی آن در طول زمان است. این جهت گیری کلی مشتمل بر قلمرو فعالیت های سازمان، بازارهای تحت نظر، منابع و توانمندی های آن و چگونگی تامین مزیت رقابتی است. هدف استراتژی ایجاد مزیت رقابتی پایدار و به تبع آن بهبود عملکرد سازمان است. این استراتژی توسط افراد توانمند سازمان یا مدیران رده بالای آن و یا به عبارت بهتر توسط ائتلاف غالب انتخاب می­شود. روش تجویزی برای این انتخاب در ابتدا تدوین استراتژی با پیروی از رویه های تحلیلی مشخص است. یعنی تعیین هدف ها، فعالیت های مورد نیاز برای تحقق هدف ها و انجام پیش بینی هایی درباره نتایج حاصل از اقدام ها و فعالیت های مذکور اولین حرکت در جهت انتخاب استراتژی است. پس از انتخاب استراتژی حال نیاز به طراحی ساختار توسط مدیران رده بالا جهت اجرای استراتژی است. ساختاری که آنان طراحی می­کنند باید به شدت سیستمی خودتنظیم که در آن نقش ها و هدف های کاملا مشخص است، باشد. اجرای مشتمل بر رویه هایی است که نسبت به تحقق طرح های انتخابی اطمینان ایجادمی­کنند و سازمان را در مسیر مورد نظر هدایت می­کنند. در ادامه فصل شرحی کوتاه درباره تدوین و اجرا آورده شده است.
از این شرح کوتاه می­توان متوجه شد که تئوری انتخاب استراتژیک چه مفروض هایی درباره­ تعامل های انسانی دارد. طبق تئوری فوق به تعامل های انسانی نگاهی سیستمی وجود دارد، سیستمی که توسط ائتلاف غالب در سازمان انتخاب شده است. سیستم مذکور سیستمی سایبرنتیک است که در قسمت بعدی فصل به آن پرداخته می­شود. در سیستم سایبرنتیک توانایی پیش بینی برای حصول کنترل الزامی است.
تئوری انتخاب استراتژیک فرض می­کند که افراد قدرتمند سازمان می­توانند بیرون از آن قرار بگیرند و مدلی برای کنترل آن طراحی نمایند. تئوری مزبور پیش فرض می­گیرد که سازمان ها در صورتی تغییرهای موفقیت آمیز خواهند داشت که مدیران رده بالا مسیری درست برای آن ها انتخاب نمایند و جزئیات مورد نیاز برای تحقق مسیر فوق را بیان کنند.
این تئوری تجویز می­کند که باید در ابتدا طرح تغییر ریخته و سپس اجرایی شود. پس تئوری انتخاب استراتژیک افراد و انتخاب عقلایی آن ها را محور تبیین های خود در مورد سازمان قرار می­دهد. علت عملکرد و ((شکل)) سازمان استراتژی­ای است که توسط قدرتمندترین اعضای سازمان به صورتی عقلایی انتخاب شده. از این رو، بحث فوق منعکس کننده تئوری­ای روان شناختی است که به دانش و عمل انسان ها می­پردازد. تئوری ضمنی روان شناختی مورد نظر شناخت­ باوری است که در ادامه فصل به آن اشاره خواهد شد. به علاوه نیاز به انگیزش افراد جهت تحقق هدف ها نمایانگر تئوری­ای روان­شناختی در حوزه­ی انگیزش است که به طور معمول این تئوری بر پایه­ ی روان شناسی انسان­ باورانه قرار دارد. تئوری فوق هم بعدا مورد بحث قرار می­گیرد.
پس مبانی تئوری انتخاب استراتژیک حاکی از نگاهی خاص به چیستی سازمان­ها و چگونگی تغییر آن ها هستند. این دیدگاه اساسا از تفکر کانت مشتق می­شود و تئوری سیستم های سایبرنتیک و روان شناسی های شناخت­ باور را با هم ترکیب می­کند.
 
 
3 Comments
 1. مهدی رفتاری says

  کتابی با مفاهیم پیچیده و چالشی و جالب

  🙂

 2. فاطمه says

   لطفا در صورت امکان تعداد فصول کتاب را بفرمایید؟؟

  1. مهدی رفتاری says

   با سلام

   یک نسخه از کتاب را در اختیار داریم.

   اگر نیاز شد بفرمایید شماره و آدرس انتشارات را در اختیار شما بگذاریم

    

Leave A Reply

Your email address will not be published.

دو − یک =