مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

ایزو ۱۰۰۰۶ – سیستم مدیریت کیفیت پروژه

0

ایزو ۱۰۰۰۶ – سیستم مدیریت کیفیت پروژه

download

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنما برای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد. این استاندارد راهنمایی‌هایی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در انواع پروژه‌های کوچک یا بزرگ، کوتاه یا طولانی مدت با هرنوع محصول و هر نوع فرآیند اجرایی و در محیط‌های گوناگون با سطح پیچیدگی مختلف، ارایه می‌دهد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ مانند سایر استاندارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفت بر ۸ اصل مدیریت کیفی که شامل مشتری محوری، راهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی در مدیریت، بهبود مداوم، رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری و روابط سود بخش متقابل با تامین کننده  بنا شده است

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + یازده =