مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

برنامه آموزشی اسفند ماه ۹۳

0

برنامه آموزشی اسفند ماه ۹۳

 

 

 

عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان هزینه دوره وضعیت ثبتنام     
تضمین کیفیت آزمون آزمایشگاه دکتر مصطفی دستمردی

پنج شنبه ۹۳/۱۱/۳۰  

جمعه        93/12/1

(۹-۱۷)

۱۶ ساعت ۴۸۰,۰۰۰ تومان برگزار شد
دوره آموزشی سرممیزی ۱۳۴۸۵

مهندس بیات 

مهندس رفتاری

پنج شنبه ۹۳/۱۲/۱۴

جمعه      93/12/15

پنج شنبه ۹۳/۱۲/۲۱

جمعه      93/12/22

سه شنبه   93/12/26

(۹-۱۷)

۴۰ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان تغییر تاریخ برگزاری
آشنایی با الزامات ایزو ۹۰۰۱ مهندس رفتاری

سه شنبه ۹۳/۱۲/۱۹

چهارشنبه ۹۳/۱۲/۲۰

(۱۴-۱۸)

 8 ساعت ۷۰,۰۰۰ تومان برگزار شد

 

 

تماس : ۸۸۶۲۳۴۷۰ – ۸۸۶۲۸۰۴۶ – ۸۸۶۲۸۰۵۳

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 1 =