مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

0

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف  HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

QMS ISO 14001:2015 (Modular) Transition

کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17854 می باشد.

دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy  از IRCA

طول دوره: ۲ روز

استاد دوره: Dr. Howie عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵

کمیته فنی TC176

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو 14001:2015 ISO تحت اعتبار IRCA
دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

کمیته فنی: TC242

محل برگزاری : تهران

ظرفیت دوره : ۲۰ نفر

با من تماس بگیرید:

۰۹۱۲۶۰۶۰۲۵۳

۰۹۱۲۱۰۷۲۰۶۵

و ۸۸۶۲۸۰۴۶ و ۸۸۶۲۸۰۲۹ و ۸۸۶۲۸۰۵۳

ارسال LAT9 به ۱۰۰۰۳۵۴۰

ایمیل LAT9 شماره تماس به manager@arshanik.com

تاریخ برگزاری دومین دوره : نیمه دوم دیماه ۹۴

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − 1 =