مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

دوره سرممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ ISO (ایمنی مواد غذایی) تحت اعتبار IRCA

0

دوره سرممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ ISO (ایمنی مواد غذایی) تحت اعتبار IRCA

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف  HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

FSMS Lead Auditor

کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17968 می باشد.

دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy  از IRCA

طول دوره: ۵ روز

استاد دوره: Dr. Howie عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵

کمیته فنی TC176

کمیته فنی: TC242

محل برگزاری : تهران

ظرفیت دوره : ۲۰ نفر

با من تماس بگیرید:

۰۹۱۲۶۰۶۰۲۵۳

۰۹۱۲۱۰۷۲۰۶۵

و ۸۸۶۲۸۰۴۶ و ۸۸۶۲۸۰۲۹ و ۸۸۶۲۸۰۵۳

ارسال LA14 به ۱۰۰۰۳۵۴۰

ایمیل LA14 شماره تماس به manager@arshanik.com

تاریخ برگزاری دومین دوره : نیمه دوم دیماه ۹۴

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 − 3 =