مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

آرشانیک نمایندگی رسمی و انحصاری HKV Academy انگلستان تحت اعتبار IRCA

0

آرشانیک نمایندگی رسمی و انحصاری HKV Academy انگلستان تحت اعتبار IRCA

آرشانیک نمایندگی رسمی و انحصاری HKV Academy انگلستان تحت اعتبار IRCA جهت برگزاری دوره های آموزشی سرممیزی و ممیزی داخلی و Annex Sl تحت اعتبار IRCA.

HKV Academy انگلستان تحت اعتبار IRCA

IRCA چیست؟ 

The International Register of Certificated Auditors (IRCA) is the leading professional body for management system auditors.

سرممیزان مورد تأیید ثبت شده بین المملی که یک نهاد حرفه ای پیشرو برای سرممیزان سیستم های مدیریت کیفیت.

دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy  از IRCA

دوره های آموزشی تأیید شده در HKV انگلستان جهت برگزاری در ایران توسط آرشانیک

عنوان و کد تأیید شده در IRCA

دوره های آموزشی تأیید شده HKV برای کشور ایران

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor – (A17932)

سرممیزی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor – (A17968)

سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

QMS ISO 9001:2015 (Modular) Transition – (A17899)

انتقال مدرک سرممیزی ایزو ۹۰۰۱ به ویرایش ۲۰۱۵

EMS ISO 14001:2015 (Modular) Transition – (A17854)

انتقال مدرک سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ به ویرایش ۲۰۱۵

Annex SL (Module 1) – (A17855)

دوره Annex SL  

QMS ISO 9001:2015 Internal Auditor – (A17999)

دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (

OH&S 18001:2007 Lead Auditor – (A17517)

دوره سرممیزی OHSAS 18001  (سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای)

FSMS Lead Auditor – (A17307)

دوره سرممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ (ایمنی مواد غذایی)

QMS Lead Auditor Blended Learning – (A17486)

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱ همراه با آموزش الزامات

ISMS Lead Auditor – (A17518)

دوره سرممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ (سیستم امنیت اطلاعات)

EnMS Lead Auditor – (A17622)

دوره سرممیزی ایزو ۵۰۰۱ (مدیریت انرژی)

QMS Lead Auditor based on ISO/IEC 17025 – (A17668)

دوره سرممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − 3 =