مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

دوره های آموزشی IRCA

0
 

Image Map

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

http://arshanik.com/wp-content/uploads/2015/11/90001-I-1.png

اطلاعات دوره

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

   » QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
   » کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17932 می باشد.
   » دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy از IRCA
ظرفیت دوره طول دوره
۲۰ نفر ۵ روز
محل برگزاری کمیته فنی: TC176
تهران کمیته فنی: TC242
استاد دوره
Dr. Howie
عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵
سهامدار و مدیر عامل HKV Academy انگلستان

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

اطلاعات دوره

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

   » QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
   » کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17899 می باشد.
   » دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy از IRCA
ظرفیت دوره طول دوره
۲۰ نفر ۲ روز
محل برگزاری کمیته فنی: TC176
تهران کمیته فنی: TC242
استاد دوره
Dr. Howie
عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵
سهامدار و مدیر عامل HKV Academy انگلستان

​دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

http://arshanik.com/wp-content/uploads/2015/11/14001.png

اطلاعات دوره

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

   » QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
   » کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17854 می باشد.
   » دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy از IRCA
ظرفیت دوره طول دوره
۲۰ نفر ۲ روز
محل برگزاری کمیته فنی: TC176
تهران کمیته فنی: TC242
استاد دوره
Dr. Howie
عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵
سهامدار و مدیر عامل HKV Academy انگلستان

  سایر دوره های IRCA تحت اعتبار HKV

   دوره سرممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ ISO (سیستم امنیت اطلاعات) اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی ایزو ۵۰۰۰۱ ISO (مدیریت انرژی) اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ ISO ویرایش ۲۰۰۵ (ایمنی مواد غذایی) اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ ISO (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO همراه با آموزش الزامات اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی OHSAS 18001:2007 (استاندارد ایمنی و بهداشت) اطلاعات دوره
   دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱ ISO همراه با آموزش الزامات اطلاعات دوره
   دوره آموزشی Annex SL تحت اعتبار IRCA اطلاعات دوره

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

        

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سه × 5 =