مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

اوایل تاسیس شرکت

0

سال ١٣٨٠
اوایل تاسیس شرکت
آن سالها هنوز کلمات آباد و آبادسازی و مهر اینقدر بی مفهوم نشده بود!
اسم شرکت را گذاشته بودم "آبادسازان میهن مهر".
این فرمها هم سیستم گزارشدهی کارشناسان و پیگیری پروژه ها بود که داخل کتابهای قدیمیم پیدا شد.
آن سالها وجود نرم افزار و فایل و فناوری اطلاعات هنوز بهانه ای نبود برای سیستم نداشتن و وجود گردشکارهای منظم. اما الان از آن مانده ایم و از این رانده، چون این نرم افزارها و سولوشن ها و اپلیکیشن ها هم کارمان را راه نمی اندازد. 
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هفده + پنج =