مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

مرکز همایشهای برج میلاد

0

مرکز همایشهای برج میلاد
مراسم جایزه جهانی انرژی
مهندس چیت چیان وزیر نیرو و خانم ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست

در این مراسم گفته شد تهران می خواهد پایتخت صلح و محیط زیست حهان باشد!
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 − یک =