مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

رابطه علم رفتار وتکامل

0

گاهی برای توجیه خیلی از مسایل رفتاری، از ساده ترین آن تا پیچیده ترین حالت، یک توجیه کاربردی و قابل دفاع دارم و آن “تکامل” است.

اگر ریشه معینی برای توجیه یک رفتار پیدا نشود به راحتی می توان گفت: این رفتار ریشه در تکامل ما دارد!

مثلا توجیه علاقمندی آقایان به فوتبال اینست که چون مردها قبلا شکار می رفته اند و تکامل یک خوی شکارچی گری را  در نهادشان به جا گذاشته است، بنابراین این عادت و علاقه باستانی را در شکست و پیروزی و میدان مسابقه فوتبال ارضا می کنند.

و یا اگر خانمها همزمان چند تا کار را می توانند انجام دهند و مغزشان قابلیت بخش بندی دارد، ریشه در تکاملشان دارد چون وقتی مرد به شکار می رفته و متمرکز بر شکار بوده است، آنها در غار می ماندند و مسئولیت همه کارها را بر عهده داشته اند!

اما در این بین هنوز نتوانسته ام ریشه رفتار و علاقمندی خودم به شب و شب بیداری را کشف کنم چون مطمئنم ریشه در تکامل ندارد و تا همین یک نسل قبل من، پدر و مادرم هوا که تاریک میشود، خواب هستند و صبح خودشان که نزدیک نیمه شب ماست بیدار!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

یک × پنج =