مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

چارچوب های خشک ریاضیات سرشار از خلاقیت های کشف نشده است!

0

 

 

سنین راهنمایی که بودم کتابی را خواندم با عنوان روشهای سریع تراختنبرگ در ریاضی که سرشار بود از این معجزات و میانبرها و

از همان موقع این روابط برایم جالب آمد.

در دوره های خلاقیت گاهی گفته ام که چپ مغزها دارای ذهن منطقی و ریاضی گونه هستند و از خلاقیت کمتری بهره برده اند. اما ظاهرا این ذهنیت نیاز به یک بازنگری اساسی دارد و

چارچوب های خشک ریاضیات سرشار از خلاقیت های کشف نشده است!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 + سه =