مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

واقعیت افزوده چیست؟

0

واقعیت افزوده چیست؟
فن آوری « واقعیت افزوده » یا « Augmented Reality » یا اختصاراً «AR » سال هاست که به دنیا معرفی شده است، حتی قبل از ظهور کامپیوترهای امروزی. در سطح بسیار ابتدایی می توان از « شهر فرنگ » نام برد. انسان با یک واقعیتی روبروست به اسم جهانی که در آن زیست می کند و پیش روی اوست. انسانی را تصور کنید که در یک اتاق است. اثاثیه ای در این اتاق موجود است. میز، صندلی و مثلا یک لیوان روی میز. این ها واقعیت است. یعنی این وسائل وجود دارند. حال اگر بیائیم و با استفاده از توانایی هایی که فن آوری برای ما محیا کرده است یک لایه ای را پیش روی انسانی که در اتاق مثال ماست قرار دهیم، به عنوان مثال آبی را به درون لیوان به صورت مجازی بریزیم و آن انسان با گرفتن « تلفن هوشمند» اش قادر باشد آن آب را ببیند، این می شود واقعیت افزوده. یعنی ما واقعیتی را بر واقعیت یا واقعیات موجود در محیط افزوده ایم.

از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با اختراع « سنسوراما» توسط « مورتون هلینگ » فن آوری واقعیت افزوده به شکل و شمایل جدید معرفی شد. بعد ها دستگاه هایی مانند « شبیه ساز پرواز » و همچنین عینک هایی که با زدن آن بر چشم، امکان قرار گرفتن در یک محیط سه بعدی مجازی فراهم می گشت واقعیت افزوده را وارد مرحله جدیدی کرد.

با شروع قرن بیست و یکم همزمان با فراگیر شدن انواع دستگاه های قابل حمل مانند موبایل و تبلت و لپ تاب ها واقعیت افزوده دیگر واقعیت افزوده استفاده اش منحصر به سیستم های شبیه ساز پرواز نماند و به عرصه عمومی وارد گشت. معرفی عینک های هوشمند در این چند سال اخیر نقطه عطفی بود برای این فن آوری.

کاربردها
امروزه هیچ حوزه ای وجود ندارد که واقعیت افزوده در آن کاربرد نداشته باشد. تبلیغات، آموزش، صنعت و مسائل مربوط به امنیت و دفاع ملی. در تمامی این حوزه ها با استفاده از راهکارهای واقعیت افزوده ای می توان از هزینه های مختلف کاست. که البته کاهش هزینه تنها یکی از مزایای استفاده از واقعیت افزوده است.
آینده
آینده این فن آوری با توجه به کاربردهای بیشماری که دارد بسیار درخشان است. هرچه پیشتر می رویم کاربردهای بیشتری برای آن کشف می شود. دنیای فردا دنیای واقعیت افزوده است. هرچند که دنیای امروز نیست چنین است یا می تواند باشد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 20 =