مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

آموزش ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن

0

 

دوره مدیریت فروش کاربردی،
جلسه آموزشی ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن،
جلسه خوبی بود و مهارتهای بکارگیری چشم و دست، ژست و حالات بدن را با رویکرد فروش و بازاریابی تمرین کردیم.
قاعدتا در ارایه و تدریس زبان بدن، مهارتهای بدن آگاهی خود ارایه دهنده هم افزایش می یابد و تصویر پازل مانند فوق هم نشان می دهد استفاده از دست و تحرک و حالت ایستادنم از دوره های دیگر بهتر است!
بنابراین بخش عمده ای از اصلاحات در زبان بدن فقط با آگاهی یافتن از آن و یادآوری انجام می شود و در صورت تکرار و تمرین به عادت تبدیل می شود.
بک معجزه زبان بدن هم اینست که با ایجاد حالت، ژست و یا تغییر حالات چهره ناشی شده از یک پدیده در صورت بازی نقش آن حالت با ایجاد تغییرات هورمونی که در بدن ایجاد می شود، آن پدیده واقعا رخ می دهد! مثلا با بازی زبان بدن یک فرد دارای اعتماد به نفس و گسترده کردن بدن و سینه ستبر کردن، پدیده واقعی اعتماد به نفس با افزایش هورمون تستسترون و کاهش هورمون کورتیزول به وقوع می پیوندد و یا اگر بخواهیم شادی را بدون وجود یک پدیده شاد کننده تجربه کنیم کافی است حالات چهره و بدن مربوط به یک آدم شاد را بگیریم و بخندیم تا واقعا شاد شویم!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

دوازده + 20 =