مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Tag

انکس اس ال Annex SL چیست؟

انکس اس ال Annex SL چیست؟

انکس اس ال Annex SL چیست؟ یک روز رئیس Technical Management Board) ISO/TMB) از کارشناسان اعضای کمیته های فنی تدوین استاندارد ها خواست که دور هم جمع بشوند و به آن ها گفت: چرا استاندارد های خود ISO استاندارد…