مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Tag

محيط زيست،انرژي،مديريت سبز،شعار

مرکز همایشهای برج میلاد

مركز همايشهاي برج ميلاد مراسم جايزه جهاني انرژي مهندس چيت چيان وزير نيرو و خانم ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست در اين مراسم گفته شد تهران مي خواهد پايتخت صلح و محيط زيست حهان باشد!