مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Tag

مسئولیت اجتماعی، ایزو، گواهینامه، iso 26000

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها

در سالهای اخیر اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها افزایش یافته است . مسئولیت اجتماعی سازمان ها به عنوان تاثیر مثبت بر جامعه از طریق مدیریت فرآیند های کسب و کار در یک مسیر درست شناسایی و تعریف می گردد. با توجه به رقابت سخت در صنعت بانکداری…