زبان بدن
12%
تخفیف

زبان بدن Body Language

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
گفتگو
12%
تخفیف

گفتگو Dialogue

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
ارائه موثر
12%
تخفیف

مدارائه موثر Effective Presentation

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
مدریریت تعارض
12%
تخفیف

مدیریت تعارض Conflict Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

ادراک Perception

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
60
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

مهارت اندیشیدن Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
53
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تفکر خلاق Creative Thinking

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تصمیم گیری Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

حل مسئله Problem Solving

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره حل مسئله فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره…
60
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

مدل ذهنی Mental Model

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید مدل ذهنی Mental Model فایل pdf خصوصی منبع آزمون -…
76
85,000 تومان 75,000 تومان
ارتباط موثر ‌Effective Communication
12%
تخفیف

ارتباط موثر ‌Effective Communication

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : ما در تمام لحظات زندگی درحال ارتباط برقرار کردن هستیم. اولین طرف ارتباط ما هم خودمان هستیم.…
2
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

رفتار و عادت ‌Behavior & Habit

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : آنچه در ارتباط ما با دیگران به چشم ما می‌اید، «رفتارها و عادات» آنهاست. با استفاده از…
3
85,000 تومان 75,000 تومان