الگوهای نوین کسب وکار(بارویکرد حمایت از کار آفرینان ملی)

سالن همایش دانشگاه تربیت مدرس شهریور ماه 1397

سمینارافتتاحیه دوره مهارت های نرم شخصی برای مدیران (منش)

هتل هویزه تهران- 97/09/29

سمینارآیین آغاز دوره مهارت های نرم شخصی برای مدیران (منش و بودش) بهار 98

هتل پارسیان (اوین)- تهران 98/01/29

برگزاری دوره های آموزشی استاندارد مدیریت کیفیت (سرممیزی)

دوره های آموزشی مهارت نرم شخصی (منش)

  1.منش مدیریت

2. منش نوجوانان

الف_ ققنوس(گروه سنی9 الی 14 سال)

ب_ سیمرغ(گروه سنی 14 الی 18 سال)

3. منش کودک و والدین

         

4.بودش

 

5.راه راست

   

سالن آموزش و پذیرایی