بودش ۱ – Being 1 بهار 1401

بدون امتیاز 0 رای
29,000,000 تومان
هدف یادگیری :     سرفصل های اصلی: جلسه اول ویدیوی ۱ ویدئو 09:42 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
29,000,000 تومان

منش زمستان 99

بدون امتیاز 0 رای
3,800,000 تومان
هدف یادگیری : طبق مدل کاتز در مهارتهای مدیریت، سه نوع مهارت فنی، انسانی و ادراکی مورد نیاز است. مهارت…
0
3,800,000 تومان

راه-راست زمستان 99

بدون امتیاز 0 رای
19,000,000 تومان
هدف یادگیری : ابزارهایی برای زندگی با سرعت و قدرت در اوضاع آشفته   سرفصل های اصلی: جلسه اول جلسه…
9
19,000,000 تومان

بودش 2 – Being 2 پاییز 99

بدون امتیاز 0 رای
19,000,000 تومان
هدف یادگیری : مسیر راهبری تحول شخصی (مدل هستی شناختی - پدیدارشناختی)   سرفصل های اصلی: جلسه اول جلسه اول…
7
19,000,000 تومان