زبان بدن
12%
تخفیف

زبان بدن Body Language

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
گفتگو
12%
تخفیف

گفتگو Dialogue

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
ارائه موثر
12%
تخفیف

مدارائه موثر Effective Presentation

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
مدریریت تعارض
12%
تخفیف

مدیریت تعارض Conflict Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

ادراک Perception

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
45
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

مهارت اندیشیدن Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
39
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تفکر خلاق Creative Thinking

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تصمیم گیری Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

حل مسئله Problem Solving

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره حل مسئله فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره…
44
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

مدل ذهنی Mental Model

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید مدل ذهنی Mental Model فایل pdf خصوصی منبع آزمون -…
76
85,000 تومان 75,000 تومان
20%
تخفیف

منش نوجوان – مدیریت استرس

با ظهور مدرنیته و صنعتی شدن جوامع،‌ میزان و سطح استرس دارای گستردگی بیشتری شده است. علاوه بر این سن…

0
250,000 تومان 200,000 تومان

بودش ۲ – Being 2

بدون امتیاز 0 رای
19,000,000 تومان
هدف یادگیری :     سرفصل های اصلی: ویدیوهای کمک آموزشی ویدیوی ۱ ویدئو 01:45 خصوصی این بخش خصوصی می…
0
19,000,000 تومان