12%
تخفیف

مهارتهای نرم 101 Soft Skills

5.00 1 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : طبق مدل کاتز در مهارتهای مدیریت، سه نوع مهارت فنی، انسانی و ادراکی مورد نیاز است. مهارت…
64
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

خودآگاهی 102 Self Awareness

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : مسیر توسعه شخصی و خودسازی از خودآگاهی آغاز می‌شود. قبل از اینکه بدانیم چه مسیری مناسب است…
28
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

رفتار و عادت 103 ‌Behavior & Habit

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : آنچه در ارتباط ما با دیگران به چشم ما می‌اید، «رفتارها و عادات» آنهاست. با استفاده از…
11
85,000 تومان 75,000 تومان
ارتباط موثر ‌Effective Communication
12%
تخفیف

ارتباط موثر 104 ‌Effective Communication

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری : ما در تمام لحظات زندگی درحال ارتباط برقرار کردن هستیم. اولین طرف ارتباط ما هم خودمان هستیم.…
20
85,000 تومان 75,000 تومان
زبان بدن
12%
تخفیف

زبان بدن 105 Body Language

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
11
85,000 تومان 75,000 تومان
مدریریت تعارض
12%
تخفیف

مدیریت تعارض Conflict Management 106

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
9
85,000 تومان 75,000 تومان
ارائه موثر
12%
تخفیف

ارایه موثر 107 Effective Presentation

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5
85,000 تومان 75,000 تومان

گفتگو 108 Dialogue

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره ویدئو 2:27:23…
0
290,000 تومان
12%
تخفیف

گوش دادن فعال 109 Active Listening

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره گوش دادن فعال فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
2
85,000 تومان 75,000 تومان
17%
تخفیف

هوش هیجانی 110 Emotional Quotient

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت خشم 111 Anger Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

کد پوشش 112 Dress Code

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
4
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت جلسات 113 Meeting Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

کار تیمی 114 Teamwork

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
12%
تخفیف

راهبری 115 Leadership

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت استرس 116 Stress Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
12%
تخفیف

مدیریت هیجان 117 Emotional Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
4
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تحلیل رفتار متقابل 118 Transactional Analysis

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره دی 99 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
8
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

ارتباط تلفنی 119 Telephone Communication

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
6
85,000 تومان 75,000 تومان

زبان زندگی 120 Language of Life

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری : زبان زندگی سرفصل های اصلی: مشاهده بدون قضاوت احساس نیاز درخواست اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf…
28
290,000 تومان

همدلی 121 Empathy

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
6
290,000 تومان