12%
تخفیف

مهارتهای نرم 101 Soft Skills

5.00 1 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: طبق مدل کاتز در مهارتهای مدیریت، سه نوع مهارت فنی، انسانی و ادراکی مورد نیاز است. مهارت…
66
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

خودآگاهی 102 Self Awareness

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: مسیر توسعه شخصی و خودسازی از خودآگاهی آغاز می‌شود. قبل از اینکه بدانیم چه مسیری مناسب است…
29
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

رفتار و عادت 103 ‌Behavior & Habit

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: آنچه در ارتباط ما با دیگران به چشم ما می‌اید، «رفتارها و عادات» آنهاست. با استفاده از…
13
85,000 تومان 75,000 تومان
ارتباط موثر ‌Effective Communication
12%
تخفیف

ارتباط موثر 104 ‌Effective Communication

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: ما در تمام لحظات زندگی درحال ارتباط برقرار کردن هستیم. اولین طرف ارتباط ما هم خودمان هستیم.…
24
85,000 تومان 75,000 تومان
زبان بدن
12%
تخفیف

زبان بدن 105 Body Language

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
11
85,000 تومان 75,000 تومان
مدریریت تعارض
12%
تخفیف

مدیریت تعارض Conflict Management 106

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
12
85,000 تومان 75,000 تومان
ارائه موثر
12%
تخفیف

ارایه موثر 107 Effective Presentation

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
85,000 تومان 75,000 تومان

گفتگو 108 Dialogue

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
290,000 تومان
12%
تخفیف

گوش دادن فعال 109 Active Listening

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره گوش دادن فعال فایل pdf خصوصی این بخش…
3
85,000 تومان 75,000 تومان
17%
تخفیف

هوش هیجانی 110 Emotional Quotient

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت خشم 111 Anger Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
5
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

کد پوشش 112 Dress Code

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت جلسات 113 Meeting Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
17%
تخفیف

کار تیمی 114 Teamwork

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
12%
تخفیف

راهبری 115 Leadership

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
85,000 تومان 75,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت استرس 116 Stress Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
12%
تخفیف

مدیریت هیجان 117 Emotional Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

تحلیل رفتار متقابل 118 Transactional Analysis

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره دی 99 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
8
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

ارتباط تلفنی 119 Telephone Communication

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
85,000 تومان 75,000 تومان

زبان زندگی 120 Language of Life

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: زبان زندگی 📌 سرفصل‌های اصلی: مشاهده بدون قضاوت احساس نیاز درخواست اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf…
29
290,000 تومان

همدلی 121 Empathy

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
290,000 تومان