14%
تخفیف

یادگیری 301 Learning

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری: مهارت نرم «یادگیری» کلیدی ترین مهارت است زیرا اگر فردی بتواند یاد بگیرد در مسیر تغییر و…
7
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

برندسازی شخصی 302 Personal Branding

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
14
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

 مدیریت زمان 303 Time Management

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
8
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

مذاکره 304 Negotiation

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

تاب آوری 305 Resiliency

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره تاب آوری فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
9
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

سرمایه داری 306 Capitalism

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

متقاعدسازی 307 Persuasion

5.00 2 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری: همه ما در زندگی شخصی و سازمانی به ارتباط با دیگران نیاز داریم. بخشی از فرآیند ارتباط…
50
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

هوش دیجیتال 308 Digital Intelligence DQ

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
6
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
14%
تخفیف

سفرزندگی با ایکیگای 309 IKIGAI

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره IKIGAI-drraftari.pdf فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
3
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.