یادگیری 301 Learning

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: مهارت نرم «یادگیری» کلیدی ترین مهارت است زیرا اگر فردی بتواند یاد بگیرد در مسیر تغییر و…
7
290,000 تومان

برندسازی شخصی 302 Personal Branding

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
14
290,000 تومان
12%
تخفیف

 مدیریت زمان 303 Time Management

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
75,000 تومان

مذاکره 304 Negotiation

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
7
290,000 تومان

تاب آوری 305 Resiliency

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره تاب آوری فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
8
290,000 تومان

سرمایه داری 306 Capitalism

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
290,000 تومان

متقاعدسازی 307 Persuasion

5.00 2 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری: همه ما در زندگی شخصی و سازمانی به ارتباط با دیگران نیاز داریم. بخشی از فرآیند ارتباط…
28
290,000 تومان

هوش دیجیتال 308 Digital Intelligence DQ

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
6
290,000 تومان

سفرزندگی با ایکیگای 309 IKIGAI

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره IKIGAI-drraftari.pdf فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
3
190,000 تومان