یادگیری 301 Learning

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری : مهارت نرم «یادگیری» کلیدی ترین مهارت است زیرا اگر فردی بتواند یاد بگیرد در مسیر تغییر و…
7
290,000 تومان

برندسازی شخصی 302 Personal Branding

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره ویدئو 2:27:23…
3
290,000 تومان
12%
تخفیف

 مدیریت زمان 303 Time Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره time-mgmt-drraftari.pdf فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
85,000 تومان 75,000 تومان

مذاکره 304 Negotiation

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
290,000 تومان

تاب آوری 305 Resiliency

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره تاب آوری فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
2
290,000 تومان

سرمایه داری 306 Capitalism

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
290,000 تومان

متقاعدسازی 307 Persuasion

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره دی ۹۹…
8
290,000 تومان

هوش دیجیتال 308 Digital Intelligence DQ

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5
290,000 تومان