12%
تخفیف

مدل ذهنی Mental Model 201

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید مدل ذهنی Mental Model فایل pdf خصوصی فیلم دوره…
77
85,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

حل مساله 202 Problem Solving

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره حل مسئله فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
63
400,000 تومان 200,000 تومان
63%
تخفیف

تصمیم گیری 203 Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
200,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر خلاق 204 Creative Thinking

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
0
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

مهارت اندیشیدن 205 Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش…
53
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

ادراک 206 Perception

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره 1 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
61
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر نقاد 207 Critical Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
5
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر سیستمی 208 Systems Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
1
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

انتخاب 209 Choice

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
1
150,000 تومان 75,000 تومان

سوگیری شناختی 210 Cognitive Bias

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
2
290,000 تومان