12%
تخفیف

مدل ذهنی Mental Model 201

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید مدل ذهنی Mental Model فایل pdf خصوصی منبع آزمون -…
76
85,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

حل مساله 202 Problem Solving

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره حل مسئله فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره…
61
400,000 تومان 200,000 تومان
63%
تخفیف

تصمیم گیری 203 Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
200,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر خلاق 204 Creative Thinking

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

مهارت اندیشیدن 205 Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
53
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

ادراک 206 Perception

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
60
150,000 تومان 75,000 تومان