درباره من

آدرس پستی:

تهران، یوسف آباد، نبش ۶۳، پلاک ۲، طبقه واحد ۶
وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
تلفن:

ماموریت و بیوگرافی

💎 Founder & CEO @Arshanik
مدیرعامل شرکت آرشانیک آوید

💎 Founder @manesh | Soft Skills |
بنیانگذار دوره «منش»
مهارتهای نرم شخصی
مهارتهای رفتاری مدیران، منش سازمانی و
منش والدین manesh.parents@

💎 Founder @boodesh | well-being |
بنیانگذار دوره «بودش»
سفر راهبری تحول شخصی

💎 Straight-Line Leadership Coach
مربی راهبری «راه – راست»

👨‍🎓 PHD in Management, Organizational Behavior
دکترای تخصصی مدیریت رفتار،
دانشگاه تهران UT (رساله با موضوع برندسازی شخصی)

👨‍🎓 Ms, Strategic Management
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی،
دانشگاه شهید بهشتیSBU

👨‍🎓 industrial Engineer
کارشناس مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUT (پلی تکنیک تهران)

🧑‍🏫 University Trainer | ISU |
مدرس دانشگاه

🎯 Management and OB Consultant
مشاور مدیریت و رفتار سازمانی

🎯 Personal Branding Consultant
مشاور برندسازی شخصی

🕹Certification Body for ISO Standards
ممیزی و صدور گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو

مهارت ها

مهارت‌های نرم شخصی (Soft Skills) 90%
برندسازی شخصی (Personal Branding) 80%
رفتار سازمانی (Organizational Behavior) 70%
راهبری با بودش (Being a Leader) 50%
مدیریت و سازمان 70%

ارسال پیغام