تجارت و بازرگانی

با توجه به عدم دسترسی به منابع تامین و تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات و ناآگاهی از نیازها و درخواست‌هایی که به کالا و خدمات وجود دارد، یک خلا در این میان وجود دارد که زنجیره ارزش به دلیل عدم اتصال این دو گروه به هم متصل نمی‌شود. با توجه به شبکه ارتباطی که در مجموعه از طریق خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به دست آمده است این امکان فراهم شده است که اینگونه نیازها مرتفع گردد. با نگاه حل مساله، ما آماده هستیم تا این زنجیره را در مواردی که امکاناتی داریم تکمیل کنیم و در زنجیره ارزش حلقه موثری باشیم. این شاخه خدمات از مسیرهای جدی توسعه‌ای است که در ابتدای راه هستیم.