داستان این سایت

 

سه حوزه خدمات یادگیری طراحی شده است.

  مخاطبان و فراگیران بنا به موضوعیت و نیاز خود می‌توانند بیاموزند.مسیر پیشنهادی ما به این شرح است:  

الف – منش (مهارتهای نرم شخصی)

  مهارتهای نرم (Soft Skills) انواعی از مهارتها هستند که در تحصیلات و آموزشهای رسمی به میزان مورد نیاز به آن پرداخته نشده است و در این زمینه‌ها کاستی‌های زیادی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی به ۱۰ مورد از این مهارتها پرداخته است و یادگیری آن را برای همه لازم دانسته و این مهارتها را «مهارتهای زندگی» نامیده است. این مهارتها در دوره منش حدود ۵۰ مهارت هستد که به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱۰۰- منش (مهارتهای نرم انسانی)

مهارت انسانی توانایی کار و زندگی در تعامل سازنده با دیگران است مانند مهارت مدیریت تعارض و …

۲۰۰- منش (مهارتهای نرم ادراکی)

مهارت ادراکی مهارت اندیشیدن و توانایی حل مسایل پیچیده است مانند مهارت حل مساله و …

۳۰۰- منش (مهارتهای نرم عمومی)

مهارتهایی که به طور عمومی برای مدیریت بر کار و زندگی به آن نیاز داریم مانند مدیریت زمان و …

۴۰۰- منش‌های تخصصی

این دسته شامل طراحی دوره‌های منش برای مخاطبین تخصصی است مانند: منش والدین، ‌منش کودکان، منش نوجوانان،‌ منش استادی،‌ منش پزشکان و …  

ب- روش

  آموزش‌هایی که مکمل آموزش‌های آکادمیک است و به گونه‌ای ضعف کاربردی و عملیاتی تحصیلات را جبران می‌کند. این دوره‌ها شامل دوره‌های دانشی و مهارتی است که شامل دو حوزه اصلی می‌باشد:

۵۰۰- روش (مدیریت و سازمان)

مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های مورد نیاز یک مدیر است که بتواند سازمان خود را مدیریت نماید. این آموز‌شها مسیری فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند به دانش و مهارت مورد نیاز برای دوره‌هایی مانند MBA  و DBA دست یابند.

۶۰۰- روش (استانداردها و سیستم مدیریت)

این دسته از آموز‌ش‌ها بر یادگیری استانداردهای سیستم مدیریت و ایزو (ISO) تمرکز دارد. این بسته‌های آموزشی مکمل محتوای رایگانی است که در سایت «خانه ایزو ایران» منتشر می‌شود.  

ج – بودش

  دوره «بودش» با موضوع تحول شخصی با یک مدل هستی‌شناسی-پدیدارشناسی است که گفتگومحور است و امکانی خلق می‌شود تا طوری که بار آمده‌ایم را دگرگون کنیم و آینده‌ای را خلق کنیم که امتدادی از گذشته نباشد. این دوره مسیری برای راهبر بودن (being a leader) و عملکرد موثر راهبری است طوری که این نوع بودن ابراز طبیعی گردد. این حوزه شامل دو نوع دوره است:

۷۰۰- دوره بودش

این دوره در دو مرحله مقدماتی (بودش ۱) و پیشرفته (بودش ۲) برگزار می‌گردد.

۸۰۰- دوره راه راست

این دوره یک مدل مربی‌گری برای راهبری راه راست (Straight Line Leadership) است که ابزارهایی را برای زندگی با سرعت و قدرت در اوضاع آشفته فراهم می‌آورد.   در این دوره با کشف تمایزها جایگاه درونی که از آن زندگی می‌کنیم را می‌توانیم متحول کنیم.