20%
تخفیف

منش نوجوانان – گروه ققنوس – شمال حقیقی – هدفگذاری

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 200,000 تومان

شمال حقیقی: هر یک از ما دارای یک قطب نمای منحصر به فرد هستیم که جهت واقعی زندکی ما را…

1
250,000 تومان 200,000 تومان
20%
تخفیف

منش نوجوان – تاب آوری

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 200,000 تومان

چه چیزی باعث می‌شود با کوچترین مساله و مشکلی که فرزندان با آن مواجه ‌شوند، می‌شکنند،‌ افسرده و دچار تروما…

0
250,000 تومان 200,000 تومان
مدیریت فرآیند
12%
تخفیف

مدیریت زمان Time Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
منش نوجوانان
20%
تخفیف

منش نوجوانان – گروه ققنوس – شمال حقیقی – هدفگذاری

شمال حقیقی: هر یک از ما دارای یک قطب نمای منحصر به فرد هستیم که جهت واقعی زندکی ما را…

0
250,000 تومان 200,000 تومان
29%
تخفیف
9
70,000 تومان 50,000 تومان
مهارت اندیشیدن
20%
تخفیف

مهارت اندیشیدن

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 200,000 تومان
فایل های ضمیمه برنامه اجرایی دوره برند سازی شخصی بروشور دوره
0
250,000 تومان 200,000 تومان
دوره عمر سازمان
12%
تخفیف

دوره عمر سازمان Corporate Lifecycle

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
8
85,000 تومان 75,000 تومان
مهارت های مدیریت
12%
تخفیف

مهارت های مدیریت Management Skills

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
12%
تخفیف

مدیریت منابع انسانی Human Resources Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
رفتار سازمانی
12%
تخفیف

رفتار سازمانی Organizational Behavior

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
مدیریت فرآیند
12%
تخفیف

مدیریت فرآیند Process Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

سازمان دهی Organization

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
14
85,000 تومان 75,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید