نقشه راه یادگیری

مسیر «توسعه» شخصی

  دوره‌های منش دارای یک توسعه افقی هستند که به صورت تخصصی برای مخاطبین شغلی مختلف  طراحی شده و ارایه می‌گردد  مانند منش مدیریت، منش استادی،‌ منش پزشکان،‌ منش فروشندگان،‌ منش همسران و  …   علاوه بر این یک توسعه عمودی هم صورت گرفته است و  در سنین مختلف خدمات یادگیری ارایه می‌گردد شامل منش والدین،‌ منش کودکان، منش نوجوانان و منش جوانان.   مهارتهای نرم شخصی این مسیر یک مسیر از نوع تعالی (Excellence) است که یک فرد مهارتهای نرم شخصی (منش) مورد نیاز خود را با تمرکز بر مهارتهای نرم (Soft Skills) طوری می‌آموزد که در وی تبدیل به مهارت شود و بتواند در زندگی و کار از آن بهره بگیرد. برای آموختن برخی از مهارتها نیاز به مطالعه یک بسته آموزشی هست و برای برخی مهارتها علاوه بر محتوا (content) نیاز به یک کارگاه می‌باشد تا در یک بستر (context) خلق شده،‌ این مهارت مورد گفتگو قرار گرفته و تمرین شود.  
دوره‌های منش با هدف توسعه شخصی طراحی شده اند. بسته های آموزشی برای هر مهارت تهیه شده است.