لوگو آرشانیک

نمادها و علایم به کار رفته در نشان‌ آرشانیک به شرح زیر است:

یک قطاع یا کمان برش شده از یک دایره به رنگ نارنجی که نماد سپیده‌دم و طلوع خورشید (برآمدن روز) است. طلوع نماد آغاز روز و امید به یک تلاش پیش روست و خورشید هم نماد نور و روشنایی است.

مثلث یا هرم نماد استحکام است و تداعی کننده هرم سازمان است. در عین حال جهت رو به بالا را نشان می‌دهد. نسبت قاعده به ساق‌ها نسبت طلایی (عدد فیبوناچی) است. برش قطاع مانند در قاعده هرم، نگاتیو همان قطاع سپیده‌دم است.

 

در داخل مثلت یک شکل نگاتیو وجود دارد که ساده شده نمودار روند مثبت است. این نمودار دو قسمت برابر دارد اما در مجموع نمودار بهبود یافته در بالای روند، در اندازه بزرگتر و در موقعیت بالاتر است و ادامه آن به صورت باز نشان‌دهنده یک مسیر «توسعه» و «تحول» است که در پیش خواهد بود. قسمت اول نمودار نماد توسعه و قسمت دوم نماد تحول است.

 

لوگوتایپ آرشانیک آوید شامل برند شرکت است که واژه ترکیبی «آرشانیک» است و واژه «آوید» که ادامه نام رسمی شرکت «آرشا + نیک + آوید» است.

این لوگوتایپ طوری طراحی شده است که خوانا باشد و کلمه «آرشانیک» که برند تجاری ثبت شده شرکت است با اندازه بزرگتری ترسیم شده است.