گواهینامه HSE-MS  نایکسرت کانادا

 گواهینامه ایزو 9001:2015  ICB ایتالیا

      گواهینامه ایزو 10002:2018  ICB ایتالیا

     گواهینامه ایزو 10004:2018  ICB ایتالیا

               گرید پایه سه (3 ) تخصص مدیریت عمومی

 گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران