از بین خدمات مختلف آرشانیک، این سایت به منظور ارایه «خدمات یادگیری» طراحی و اجرا شده است. سه نوع خدمات یادگیری را اریه می‌دهیم:  

سه نوع خدمات یادگیری:

۱— دوره‌های حضوری

دوره‌های آرشانیک به صورت فصلی تعریف می‌شوند و در ابتدای هر فصل دوره‌های حضوری اعلام می‌گردد. در طی فصل هم چنانچه نیاز آموزشی درخواست شد دوره‌های خارج از تقویم طراحی و تقویم آموزشی به‌روز می‌گردد.  

۲— دوره‌های آنلاین

دوره‌های آنلاین معمولا به صورت همزمان با دوره‌های حضوری برگزار می‌گردد و افرادی که به دلیل امکان حضور فیزیکی در دوره را ندارند از طریق پلتفرم‌هایی مانند اسکایپ به کلاس متصل می‌شوند و هم مدرس دوره،‌ هم سایر شرکت‌کنندگان و هم اسلایدهای روی دسکتاپ را می‌توانند ببینند و در دوره مشارکت و گفتگو داشته باشند. ممکن است دوره‌هایی هم به صورت فقط آنلاین طراحی شوند که همه مخاطبان از طریق سیستم آنلاین در دوره حضور یابند.  

۳— دوره‌های آفلاین

این دوره‌ها را اصطلاحا بسته‌های آموزشی نامیده‌ایم. این نوع آموز‌ش از طریق ویدیوهای ضبط شده دوره‌ها و یا ویدیوها و پادکست‌های تدوین شده در سایت بارگذاری می‌شود و افراد می‌توانند آن را تهیه کنند و در فرصت‌هایی که خودشان مناسب می‌دانند از محتوای سایت بهره بگیرند. هر بسته آموزشی یک مسیر یادگیری دارد که در داخل بسته ترتیب محتوایی که نیاز به مطالعه یا دیدن و شنیدن دارد مشخص شده است. همچنین کاربست‌هایی تعریف شده است که فرد بتواند تمرین و کار عملی را انجام دهد.