مهارت اندیشیدن
33%
تخفیف

مهارت اندیشیدن Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
فایل های ضمیمه برنامه اجرایی دوره برند سازی شخصی بروشور دوره
0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
20%
تخفیف

کد پوشش

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
کد پوشش: شما همان چیزی هستید که می پوشید و لباس های شما همه چیز را درباره شما آشکار می…
0
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
20%
تخفیف

برند سازی شخصی

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
برند سازی شخصی: چگونه می‌توان بهتر بود از کسی که هستیم و بیشتر داشت از چیزی که داریم؟! یکی از مسیرهای…
3
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
20%
تخفیف

خودانگاره و عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
خودپنداره (خودانگاره): کودک بر اساس خودپنداره ای که از خودش در ذهنش شکل گرفته است، رفتار می کند. خودپنداره یک…
1
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
20%
تخفیف

منش نوجوانان (گروه ققنوس)

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
? از وقتی دوره‌های منش کودک و نوجوان را برگزار می‌کنیم حال خوبی پیدا می‌کنیم در جواب گرفتن از آموزش…
1
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.