منش بهار 1401 (21مهارت نرم شخصی برای مدیریت)

بدون امتیاز 0 رای
3,800,000 تومان

📌 21مهارت نرم شخصی برای مدیریت:    دوره «منش»برای توسعه مهارتهای نرم شخصی (Soft Skills) مناسب برای همه افراد بالای…

0
3,800,000 تومان