درباره من

آدرس پستی:

تهران، یوسف آباد، نبش ۶۳، پلاک ۲، طبقه واحد ۶
وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
تلفن:

ماموریت و بیوگرافی

? Founder & CEO @Arshanik
مدیرعامل شرکت آرشانیک آوید

? Founder @manesh | Soft Skills |
بنیانگذار دوره «منش»
مهارتهای نرم شخصی
مهارتهای رفتاری مدیران، منش سازمانی و
منش والدین manesh.parents@

? Founder @boodesh | well-being |
بنیانگذار دوره «بودش»
سفر راهبری تحول شخصی

? Straight-Line Leadership Coach
مربی راهبری «راه – راست»

?‍? PHD in Management, Organizational Behavior
دکترای تخصصی مدیریت رفتار،
دانشگاه تهران UT (رساله با موضوع برندسازی شخصی)

?‍? Ms, Strategic Management
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی،
دانشگاه شهید بهشتیSBU

?‍? industrial Engineer
کارشناس مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUT (پلی تکنیک تهران)

?‍? University Trainer | ISU |
مدرس دانشگاه

? Management and OB Consultant
مشاور مدیریت و رفتار سازمانی

? Personal Branding Consultant
مشاور برندسازی شخصی

?Certification Body for ISO Standards
ممیزی و صدور گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو

مهارت ها

مهارت‌های نرم شخصی (Soft Skills) 90%
برندسازی شخصی (Personal Branding) 80%
رفتار سازمانی (Organizational Behavior) 70%
راهبری با بودش (Being a Leader) 50%
مدیریت و سازمان 70%

ارسال پیغام