12%
تخفیف

مدل ذهنی Mental Model 201

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید مدل ذهنی Mental Model فایل pdf خصوصی منبع آزمون -…
77
85,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

حل مساله 202 Problem Solving

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره حل مسئله فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
63
400,000 تومان 200,000 تومان
63%
تخفیف

تصمیم گیری 203 Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
200,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر خلاق 204 Creative Thinking

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

مهارت اندیشیدن 205 Thinking Skills

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 125,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
53
250,000 تومان 125,000 تومان
50%
تخفیف

ادراک 206 Perception

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره 1 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
60
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر نقاد 207 Critical Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر سیستمی 208 Systems Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

انتخاب 209 Choice

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
150,000 تومان 75,000 تومان

سوگیری شناختی 210 Cognitive Bias

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره ویدئو 2:27:23…
0
290,000 تومان