50%
تخفیف

ادراک 206 Perception

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره 1 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
60
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر نقاد 207 Critical Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
5
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

تفکر سیستمی 208 Systems Thinking

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
150,000 تومان 75,000 تومان
50%
تخفیف

انتخاب 209 Choice

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
0
150,000 تومان 75,000 تومان